Wednesday, August 12, 2009

PROGRAM PENEMPATAN PEKERJA

PROGRAM PENEMPATAN PEKERJA

Kementerian Sumber Manusia melalui Pembangunan Sumber Manusia Berhad telah melaksanakan Skim Latihan Dan Penempatan bertujuan melatih graduan yang menganggur dan pekerja yang dihentikan kerja yang sedang mencari pekerjaan.

Pelaksanaan skim ini adalah berasaskan latihan dan penempatan dimana graduan dan pekerja yang dihentikan kerja akan dilatih di dalam bidang-bidang kemahiran yang specifik berasaskan kekosongan jawatan yang diperlukan oleh majikan yang mana pelatih akan ditempatkan selepas tamat latihan.

Kelebihan

-Dapat menempatkan kerja.
Setelah pelatih tamat kursus di dalam program ini, pelatih akan mendapat peluang pekerjaan di dalam sektor swasta.

-Meningkatkan pelatih dengan kemahiran terkini
Pelatih akan mempelajari kemahiran yang akan digunakan di tempat kerja nanti.

-Meningkatkan kebolehupayaan pekerjaan di kalangan pelatih

-Memberi peluang kepada belia yang menganggur mendapatkan pekerjaan
Dengan ini dapat mengurangkan pengaggguran dan mengelak daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah seperti gejala sosial.

-Pelatih akan mendapat elaun sara hidup yang akan dibayar terus kepada pelatih.
KSM akan membayar yuran latihan mengikut yang dipersetujui kepada Penyedia Latihan.
Pelatih tidak perlu membayar balik kos yuran latihan dan Elaun Sara
Hidup. Semua kos ini ditanggung sepenuhnya oleh KSM.

-Pelatih akan mendapat sijil
Sijil yang diperolehi diiktiraf oleh Kementerian Sumber Manusia

Kelemahan

-Tidak mempunyai kemahiran dan pengalaman seperti apa yang dipelajari di dalam kursus.
-Suasana kurang selesa
Suasana kelas yang kurang selesa.

No comments:

Post a Comment